ספיר פנחס 8

נס ציונה 7403631

089631496

24/7 Customer Support

Sun- Thu: 9:00 - 17:30

שעות פעילות

ניהול כספים – איך לומדים את זה?

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

ניהול כספים בתוך כל עסק הוא הליבה של הפעילות העסקית. המטרה היא שהמצב בחשבון הבנק יהיה חיובי, או בתוך מסגרת האשראי שאושרה לחברה כדי שאפשר יהיה להמשיך ולהתנהל ביום יום. 

ניהול כספים בעסק 

הדרך הנכונה של ניהול הכספים בעסק מתבצעת תוך שימוש תמידי בכמה דוחות שהן אבני הדרך של ההתנהלות העסקית. 

הבסיס הוא התוכנית העסקית שמכינה חברת ייעוץ לוגיסטי לעסק. תוואי הדרך של ההתנהלות היום יומית לצורך מימוש החזון של החברה קורה על פי התוכנית שהוכנה מראש צעד אחר צעד כדי להגיע למטרה שעבורה הוקם העסק. 

כמו כן פועלים ביום יום על פי תזרים המזומנים של העסק אשר כולל טווח של כמה חודשים קדימה. בדוח זה נרשמות כל ההכנסות הצפויות של העסק בהתאם למכירות ולהסכמים עם גורמים עסקיים כמו כן ההוצאות הקבועות כמו שכירות ומשכורות והוצאות משתנות כמו רכישת חומרי גלם מספקים הוצאות של רכישת מחשבים ועוד. בהתאם לחישובי ההכנסות וההוצאות, אפשר לדעת באופן מדויק מה תהיה היתרה בחשבון הבנק ובהתאם לכך להיערך במועד. 

אם היתרה היא חיובית ויש צורך בהוצאות לא צפויות, אפשר לבצע אותן, אך אם המצב הוא בעייתי עקב עומס הוצאות בחודש מסוים ומיעוט בהכנסות, יש לבקש מראש מהבנק הגדלת מסגרת אשראי לחודש ימים או בקשה הלוואה לצרכי יבוא וזאת כדי לא ליצור בעייתיות ביתרות בחשבון הבנק.

לאור הניסיון רב השנים של מומחי חברה ליעוץ עסקי, הם מנתבים את הדרך שהיא הנכונה ביותר עבור החברה כדי שהיא תשגשג ושלא יהיו לה בעיות פיננסיות שעלולות גם לגרום לקריסתה. זו הסיבה שיש לבצע את הפעולות בדיוק על פי התוכניות והדוחות כדי להצליח בכך.

> מידע מקצועי ופרטים נוספים ניתן לקבל באתר https://tachlit.biz!

מאמרים נוספים מהמגזין שלנו